Đại án Việt Á: Cựu Giám đốc CDC Hải Dương “ăn tiền” thế nào?

Google News

Từ số tiền 5 tỷ đồng Việt Á chuyển qua Hiển “vàng”, cơ quan điều tra xác định cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 25 tỷ “hoa hồng” Việt Á.

 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-2
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-3
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-4
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-5
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-6
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-7
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-8
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-9
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-10
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-11
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-12
 • Dai an Viet A: Cuu Giam doc CDC Hai Duong “an tien” the nao?-Hinh-13
Hải Ninh