Đại hội Đảng lần thứ XIII: Các đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Google News

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 1.500 đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi họp trù bị.

 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-2
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-3
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-4
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-5
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-6
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-7
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-8
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-9
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-10
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-11
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-12
 • Dai hoi Dang lan thu XIII: Cac dai bieu vieng Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-13
Theo Nhóm phóng viên/Zing