Dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ cúng lễ Vu Lan

Quý An - Tống Bao -

(Kiến Thức) - Từ sáng ngày 15/8, dù không rơi vào ngày nghỉ nhưng rất nhiều người dân khắp nơi đã đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu bình an nhân ngày lễ Vu Lan.

 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-2
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-3
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-4
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-5
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-6
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-7
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-8
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-9
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-10
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-11
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-12
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-13
 • Dan Thu do do ve Phu Tay Ho cung le Vu Lan ram thang 7-Hinh-14