Đầu 2022 đến nay, những Ủy viên Trung ương Đảng nào bị xử lý kỷ luật?

Ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long đã bị Khai trừ Đảng, cách chức vụ, khởi tố, bắt giam. Trong khi ông Nguyễn Thành Phong đang bị đề nghị kỷ luật.

 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-2
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-3
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-4
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-5
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-6
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-7
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-8
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-9
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-10
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-11
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-12
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-13
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-14
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-15
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-16
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-17
 • Dau 2022 den nay, nhung Uy vien Trung uong Dang nao bi xu ly ky luat?-Hinh-18
Tâm Đức