Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang: Trách nhiệm Công ty Quốc Cường Gia Lai?

Cơ quan điều tra truy thu số tiền 21 tỷ đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận của Công ty Tân Thuận khi 2 công ty thỏa thuận hủy hợp đồng.

 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-2
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-3
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-4
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-5
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-6
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-7
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-8
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-9
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-10
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-11
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-12
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-13
 • De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-14
Tâm Đức