Đền Bà Đế, nơi thờ tự trang nghiêm, không hoạt động mê tín dị đoan

Google News

Tại Đền Bà Đế rất hiếm khi thấy bói toán hay các hoạt động mê tín dị đoan. Nơi đây được đánh giá là một trong những khu di tích lịch sử văn hóa lành mạnh và trang nghiêm.

 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-2
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-3
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-4
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-5
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-6
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-7
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-8
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-9
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-10
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-11
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-12
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-13
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-14
 • Den Ba De, noi tho tu trang nghiem, khong hoat dong me tin di doan-Hinh-15
Thiên Di