Đến Phú Ninh, ngắm “Hạ Long thu nhỏ” của miền Trung

Google News

Hồ Phú Ninh (Quảng Nam), được ví như “Hạ Long thu nhỏ" của miền Trung, là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam...

 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-2
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-3
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-4
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-5
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-6
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-7
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-8
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-9
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-10
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-11
 • Den Phu Ninh, ngam “Ha Long thu nho” cua mien Trung-Hinh-12
Bình Minh