Điểm danh Giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố liên quan Công ty Việt Á

Liên quan đến việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, đến thời điểm này, hàng loạt Giám đốc CDC ở nhiều địa phương bị khởi tố, bắt giam.

 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-2
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-3
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-4
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-5
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-6
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-7
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-8
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-9
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-10
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-11
 • Diem danh Giam doc CDC cac tinh bi khoi to lien quan Cong ty Viet A-Hinh-12
Gia Đạt