Điểm loạt tỉnh, thành chi tiền “khủng” mua kit test Việt Á

Google News

Trong số hơn 30 bộ, tỉnh, thành chi hơn 2.161 tỷ đồng mua kit test Việt Á, Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hải Dương…là những tỉnh, thành chi số tiền “khủng” nhất.

 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-2
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-3
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-4
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-5
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-6
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-7
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-8
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-9
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-10
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-11
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-12
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-13
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-14
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-15
 • Diem loat tinh, thanh chi tien “khung” mua kit test Viet A-Hinh-16
Tâm Đức