Dính dáng Đại Ninh, Bí thư tỉnh Lâm Đồng cùng bao cán bộ bị khởi tố?

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh…bị khởi tố do các sai phạm liên quan dự án Đại Ninh.

 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-2
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-3
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-4
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-5
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-6
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-7
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-8
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-9
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-10
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-11
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-12
 • Dinh dang Dai Ninh, Bi thu tinh Lam Dong cung bao can bo bi khoi to?-Hinh-13
Tâm Đức