Đô vật đẳng cấp quốc gia tranh tài hội vật truyền thống 700 năm

Hải Ninh -

(Kiến Thức) - Nhiều đô vật đẳng cấp quốc gia, quốc tế như Hoàng Văn Nam, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Văn Thắng (Hải Phòng) đã dự hội đấu vật làng Vĩnh Khê có truyền thống 700 năm qua.

 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-2
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-3
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-4
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-5
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-6
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-7
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-8
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-9
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-10
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-11
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-12
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-13
 • Do vat dang cap quoc gia tranh tai hoi vat truyen thong 700 nam-Hinh-14