Độc đáo những ngôi nhà phao nơi vùng “rốn lũ” Quảng Bình

Mặc nước lũ dâng cao, những ngôi nhà đặc biệt ở vùng “rốn lũ” Quảng Bình vẫn an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân nơi đây.

  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-2
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-3
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-4
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-5
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-6
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-7
  • Doc dao nhung ngoi nha phao noi vung “ron lu” Quang Binh-Hinh-8
Hoàng Lý