Gấp rút đào tạo lái tàu tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội

Google News

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Metro Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được vận hành thương mại vào tháng 6/2024. Đến nay, công tác huấn luyện cho đội ngũ lái tàu đang được gấp rút hoàn thiện.

 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-2
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-3
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-4
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-5
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-6
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-7
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-8
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-9
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-10
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-11
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-12
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-13
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-14
 • Gap rut dao tao lai tau tuyen Metro Nhon – Ga Ha Noi-Hinh-15
Theo Hải Bằng/VOV Giao thông