Góp ý kiến về chủ trương, chính sách đất đai trong nông nghiệp

Hội thảo của VUSTA đã nêu rõ những vấn đề trọng tâm về chủ trương, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp.

Ngày 3/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Chủ trương, chính sách đất đai trong nông nghiệp”. Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương) và ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA chủ trì Hội thảo.
Gop y kien ve chu truong, chinh sach dat dai trong nong nghiep
 Hội thảo “Chủ trương, chính sách đất đai trong nông nghiệp” do VUSTA tổ chức.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA cho biết, Luật Đất đai đã ra đời hơn 30 năm với 5 lần sửa đổi, bổ sung và gần nhất là vào năm 2013. Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Đất đai 2013 đã lộ rõ nhiều bất cập, hạn chế, chồng chéo dẫn đến việc khó xác định trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Hệ quả là quá trình chuyển dịch đất đai để đầu tư phát triển trở nên phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cản bước phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Quan trọng hơn, những kẽ hở đang tổn tại trong bộ luật này nguy co xảy ra tham những, tiêu cực.
Gop y kien ve chu truong, chinh sach dat dai trong nong nghiep-Hinh-2
  Ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA phát biểu khai mạc Hội thảo. 
“Hội thảo sẽ tập trung phân tích và đưa ra các khuyến nghị đối với một số vấn đề sau: Đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đất đai trong nông nghiệp, trọng tâm là những chủ trương, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua”, Phó Tổng Thư ký VUSTA nói và đề nghị các đại biểu đánh giá bảo đảm tính khoa học, khách quan và đề xuất các giải pháp phù hợp với khả thi; bổ sung, phát triển các quan điểm của Đảng, Pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước về tích tụ, tập trung đất đai phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp giai đoan 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Sau khi nghe báo cáo về đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững trong bối cảnh mới của đại diện Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương), các nhà khoa học, chuyên gia đã có những tham luận giàu tính xây dựng về vấn đề trên.
Gop y kien ve chu truong, chinh sach dat dai trong nong nghiep-Hinh-3
 Các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến về đất nông nghiệp.
TS Phan Văn Ngọc, Nhóm đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (RAI); PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội; TS Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam... đã lần lượt trình bày các bài tham luận về kinh nghiệm tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để đáp ứng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; Chính sách, pháp luật về đất nông nghiệp nhìn từ khía cạnh tích tụ, tập trung ruộng đất và đưa ra những giải pháp...
Được biết, những ý kiến từ Hội thảo sẽ góp phần đề xuất các khuyến nghị nhằm phục vụ báo cáo nghiên cứu “Giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” góp phần bổ sung cơ sở cho tổng kết và đề xuất các giải pháp triển khai chủ trương mới của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đất đai cho giai đoạn đến 2030, định hướng đến năm 2045 và cung cấp tư liệu cho việc sửa đổi Luật Đất đai, nhất là đất nông nghiệp.
Thiên Tuấn