Hà Nội: Dựng "lô cốt" trên đường Nguyễn Trãi, các phương tiện lưu thông thế nào?

Google News

"Lô cốt" có kích thước 6,5x59m, diện tích khoảng 383m2 được dựng trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
  • Ha Noi: Dung
Nguyễn Hải