Hà Nội ngày thường và trong thời gian siết chặt giãn cách

Hình ảnh ngày thường và trong thời gian áp dụng Chỉ thị 17 cho thấy hai bộ mặt đối lập của thủ đô Hà Nội.

 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-2
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-3
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-4
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-5
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-6
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-7
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-8
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-9
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-10
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-11
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-12
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-13
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-14
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-15
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-16
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-17
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-18
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-19
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-20
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-21
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-22
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-23
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-24
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-25
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-26
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-27
 • Ha Noi ngay thuong va trong thoi gian siet chat gian cach-Hinh-28
Theo Việt Linh/ZIng