Hải Dương: Hàng nghìn du khách đổ về đền Tranh… vẫn còn cảnh ngán ngẩm

Những ngày Tết Quý Mão 2023, hơn 1 vạn du khách đã đổ về Đền Tranh để dâng hương, cầu tài lộc. Tuy nhiên vẫn còn cảnh tượng gây ngán ngẩm khi vàng mã đốt quá nhiều, hoa thờ đổ đống như bãi rác.

  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-2
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-3
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-4
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-5
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-6
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-7
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-8
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-9
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-10
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-11
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-12
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-13
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-14
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-15
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-16
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-17
  • Hai Duong: Hang nghin du khach do ve den Tranh… van con canh ngan ngam-Hinh-18
Tâm Đức