Hải Dương sắp ra mắt lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Google News

Ngày 1/7/2024, Hải Dương tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cấp tỉnh, có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh này.
Tại kỳ họp thứ 22 ngày 30/5, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương” và “Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
Để đảm bảo thống nhất triển khai xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các Nghị định, Thông tư, nghị quyết liên quan.
Hai Duong sap ra mat luc luong an ninh, trat tu o co so
 Ảnh minh họa.
Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của tỉnh Hải Dương đối với công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; khẩn trương kiện toàn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo đủ số lượng thành viên, nơi làm việc, các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc ngay từ ngày 1/7/2024.
Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ tục tuyển chọn, thành lập, công nhận thành viên, cho thôi tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
Đồng thời, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ mua sắm trang phục, mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, tập huấn, đào tạo,... cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.
Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt vào ngày 1/7/2024; đặc biệt phối hợp với UBND TP Chí Linh và các sở, ngành liên quan tổ chức thành công Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cấp tỉnh, mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành dự chỉ đạo, động viên.
Tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Luật, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, Thông tư số 14/2024/TT-BCA, Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND, ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh và các chủ trương của tỉnh về xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, hội viên và Nhân dân; đồng thời tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh Hải Dương phát động phong trào thi đua đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua khác của địa phương.
Trước đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.
Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương đã được thông qua, mỗi thôn, khu dân cư thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.
Về tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Thôn, khu dân cư có dưới 800 hộ dân được bố trí 3 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. thôn, khu dân cư có từ 800 hộ dân đến dưới 1.000 hộ dân được bố trí 4 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Thôn, khu dân cư có từ 1.000 hộ dân trở lên được bố trí 5 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
Cũng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương đã được thông qua, mức hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau: Tổ trưởng hưởng 1.600.000 đồng/người/tháng. Tổ phó là 1.400.000 đồng/người/tháng. Tổ viên là 1.200.000 đồng/người/tháng. Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an
  
Hải Ninh