“Hầm chông” trên đường vành đai 3: Đơn vị thi công tháo “chông” sắt ngay trong đêm

Phi Hùng - Quang Thịnh -

(Kiến Thức) - Sau khi Báo Kiến Thức phản ánh về việc nhiều ô tô rách, thủng lốp trên đường vành đai 3 khi đi qua "hầm chông", Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở GTVT Hà Nội đã cho tháo "chông" sắt và thi công lại để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao
 • “Ham chong” tren duong vanh dai 3: Don vi thi cong thao