Hàng vạn người dân ngồi kín đường dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh

Theo Minh Sơn/Vietnamplus -

Hàng vạn người dân Hà Nội ngồi kín đường dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh

 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-2
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-3
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-4
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-5
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-6
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-7
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-8
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-9
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-10
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-11
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-12
 • Hang van nguoi dan ngoi kin duong du le Vu lan chua Phuc Khanh-Hinh-13