Hành trình phá án: Bạn gái chết thảm vì giả CSHS để dọa “trẻ trâu“

Thích ra oai, Sơn đã giả là Cảnh sát hình sự để dọa nạt người đi đường khiến bạn gái bị ném gạch tử vong. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-16
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-17
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-18
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-19
 • Hanh trinh pha an: Ban gai chet tham vi gia CSHS de doa “tre trau“-Hinh-20
Gia Đạt