Hành trình phá án: Dùng súng cướp ngân hàng gây chấn động Việt Nam

Cả hai đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, dùng súng cướp ngân hàng lấy đi số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-16
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-17
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-18
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-19
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-20
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-21
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-22
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-23
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-24
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-25
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-26
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-27
Gia Đạt