Hành trình phá án: Nữ sinh mang bầu, 6 bạn trai phải xét nghiệm ADN

Nữ sinh lớp 8 có bầu, 6 thanh niên bị xét nghiệm ADN, thật bất người cha dượng mới là tác giả... Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-16
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-17
 • Hanh trinh pha an: Nu sinh mang bau, 6 ban trai phai xet nghiem ADN-Hinh-18
Gia Đạt