Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải VN: Hiến máu là cách để sống đẹp lên

Google News

Là hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, công việc bận bịu, nhưng thầy Phạm Xuân Dương vẫn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, hiến máu nhân đạo...

 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-2
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-3
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-4
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-5
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-6
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-7
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-8
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-9
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-10
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-11
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-12
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-13
 • Hieu truong Truong DH Hang hai VN: Hien mau la cach de song dep len-Hinh-14
Thiên Di