Hồ sơ vụ án: Bộ xương dưới nền nhà tố cáo tội ác bị che giấu

Nhiều người tá hoả phát hiện bộ xương còn nguyên áo quần ở công trình phụ, cách lớp gạch nền khoảng 20cm. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.

 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-2
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-3
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-4
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-5
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-6
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-7
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-8
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-9
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-10
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-11
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-12
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-13
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-14
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-15
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-16
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-17
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-18
 • Ho so vu an: Bo xuong duoi nen nha to cao toi ac bi che giau-Hinh-19
Gia Đạt