Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn

Google News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 24/9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã đến thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-2
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-3
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-4
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-5
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-6
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-7
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-8
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-9
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-10
 • Hoang Thai tu Nhat Ban va Cong nuong tham Khu den thap My Son-Hinh-11
Bình Minh