Khách đổ về đông, Phủ Tây Hồ giới hạn người dân vào dâng lễ

Do lượng người đổ về đông nên Phủ Tây Hồ đã hạn chế số lượng người vào dâng lễ, không để tập trung quá đông người.

 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-2
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-3
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-4
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-5
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-6
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-7
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-8
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-9
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-10
 • Khach do ve dong, Phu Tay Ho gioi han nguoi dan vao dang le-Hinh-11
Hoàng Nam