Khai trừ Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng chị gái

(Kiến Thức) - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định buộc thôi việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, sau khi khai trừ bà này khỏi Đảng. Đồng thời cảnh cáo, cách chức đối với nữ Phó Trưởng phòng Hành chính Bùi Thị Thân. Cả hai đều sử dụng bằng không hợp pháp.

Liên quan vụ việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng chị gái, ngày 23/10/2019, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 3151-CV/VPTU thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm do Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải ký.
Nội dung công văn nêu rõ, sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin việc xử lý kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) và bà Bùi Thị Thân - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân theo thẩm quyền.
Khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc bà Trần Thị Ái Sa
Theo đó, về việc xử lý kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm).
Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) tiến hành kiểm tra, xác minh và thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.
Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo, thực hiện quy trình xem xét, đề nghị kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản trị; báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đảng.
Khai tru Dang, buoc thoi viec nu truong phong Tinh uy Dak Lak muon bang chi gai
 Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm).
Sau khi xem xét các hồ sơ, văn bản liên quan và đề nghị của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, căn cứ các quy định của Đảng, ngày 21/10/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Ái Sa - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.
Đồng thời, ngày 23/10/2019, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Quyết định buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) theo quy định.
Cảnh cáo, cách chức nữ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân Bùi Thị Thân
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thông tin về công tác rà soát, xác minh và xử lý kỷ luật đối với bà Bùi Thị Thân - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân do sử dụng bằng cấp không hợp pháp.
Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 4/10/2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt đến các phòng chuyên môn tiến hành rà soát lại hồ sơ cán bộ, công chức để kịp thời phát hiện, báo cáo xử lý vi phạm nếu có.
Theo đó, ngày 6/10/2019, bà Bùi Thị Thân - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân đã có văn bản tường trình, tự giác báo cáo lãnh đạo Văn phòng việc Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của bà là không hợp pháp.
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh, rà soát hồ sơ và chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với bà Bùi Thị Thân theo thẩm quyền.
Ngày 10/10/2019, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo Chi bộ Hành chính, Tiếp dân, Lưu trữ tổ chức kiểm điểm đảng viên và đề nghị hình thức xử lý đảng viên vi phạm. Sau khi xem xét, ngày 23/10/2019, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với bà Bùi Thị Thân bằng hình thức Cảnh cáo.
Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức họp, xem xét và thống nhất ban hành Quyết định cách chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân đối với bà Bùi Thị Thân theo quy định.
Xử lý đối với cá nhân, đơn vị có liên quan thế nào?
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành thu thập, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) và bà Bùi Thị Thân.
Căn cứ kết quả rà soát, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Sau khi có kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thông tin đầy đủ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh biết, theo dõi.
Hải Ninh