Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình Nguyễn Đức Vượng

Google News

Ông Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định kỷ luật khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa họp kỳ thứ 23 do ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.
Tại kỳ họp này, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có nội dung không đúng quy định.
Ky luat Hieu truong Truong Dai hoc Quang Binh Nguyen Duc Vuong
Trường Đại học Quảng Bình 
UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: Hoàng Dương Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng; Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.
Cùng với đó, trách nhiệm tham mưu, thực hiện thuộc về bà Mai Thị Huyền Nga, Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Kế toán trưởng trường. Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân khác.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; cảnh cáo bà Mai Thị Huyền Nga, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Kế toán trưởng trường.
Đối với ông Hoàng Dương Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, tuy nhiên hiện nay ông Hùng đã chuyển công tác và chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ tỉnh. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét theo quy định.
UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Quảng Bình kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức và cá nhân có liên quan.
>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng

Nguồn: VTV1

Hải Ninh