Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tân đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoá XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Bác.

  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-2
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-3
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-4
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-5
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-6
  • Lanh dao Dang, Nha nuoc va cac tan dai bieu Quoc hoi vao Lang vieng Bac-Hinh-7
Hiểu Lam