Liên quan tới vụ Việt Á, bao nhiêu Giám đốc CDC đã "bay ghế“?

Liên quan đến bộ xét nghiệm của Việt Á đã có nhiều Giám đốc CDC bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và tham ô tài sản.

 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
 • Lien quan toi vu Viet A, bao nhieu Giam doc CDC da
Gia Đạt