Loạt đại án buôn lậu xăng giả... ám ảnh nguyên nhân cháy xe

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, xăng giả gây ra tình trạng ô tô, xe máy đi trên đường bốc cháy. Cùng nhìn lại loạt đại án xăng mới đây được triệt phá.

 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-2
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-3
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-4
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-5
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-6
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-7
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-8
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-9
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-10
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-11
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-12
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-13
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-14
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-15
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-16
 • Loat dai an buon lau xang gia... am anh nguyen nhan chay xe-Hinh-17
Tâm Đức