Lý do tường nhà khách La Thành phải "chống nạng" sắt

Tống Bao -

(Kiến Thức) - Để đảm bảo an toàn cho người dân đi qua bức tường bao thuộc khuôn viên nhà khách đang xuống cấp nghiêm trọng, nhà khách La Thành (Hà Nội) đã dựng thêm thanh sắp để chống bên ngoài tường bao và dán biển cảnh báo nguy hiểm.

  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai
  • Ly do tuong nha khach La Thanh phai