Mong ước của người mẹ nghèo và những đứa con tâm thần

Google News

Bà Nở sinh được 10 người con khỏe mạnh, nhưng rồi lần lượt đều phát bệnh tâm thần. Gần 80 tuổi, Mong ước lớn nhất của bà là 3 đứa trong trại khỏe mạnh, tỉnh táo...

 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-2
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-3
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-4
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-5
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-6
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-7
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-8
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-9
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-10
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-11
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-12
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-13
 • Mong uoc cua nguoi me ngheo va nhung dua con tam than-Hinh-14
Thiên Di