Nghẹn ngào người thân, đồng đội tiễn biệt 2 chiến sỹ hy sinh

Theo Hải Sơn/VOV -

Đến đưa tiễn đồng chí, người thân của mình, nhiều người không cầm được nước mắt trước nỗi đau mất mát quá lớn.

 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-2
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-3
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-4
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-5
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-6
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-7
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-8
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-9
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-10
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-11
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-12
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-13
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-14
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-15
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-16
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-17
 • Nghen ngao nguoi than, dong doi tien biet 2 chien sy hy sinh-Hinh-18