Ngôi chùa lưu giữ bốn nhóm bảo vật quốc gia của Việt Nam

Năm 2013, Chùa Bút Tháp được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong số 13 nhóm bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh, tại chùa đang lưu giữ 4 bảo vật.

 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-2
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-3
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-4
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-5
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-6
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-7
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-8
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-9
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-10
 • Ngoi chua luu giu bon nhom bao vat quoc gia cua Viet Nam-Hinh-11
Nguyễn Hải