Người dân Sài Gòn đón trận mưa đầu mùa trong... sợ hãi

Google News

Cơn mưa như trút nước sau những ngày dài khô hạn khiến người dân TP HCM chưa kịp mừng thì nỗi lo sợ ập đến khi ngập lụt gây hư hỏng tài sản, đảo lộn sinh hoạt...

 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-2
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-3
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-4
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-5
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-6
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-7
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-8
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-9
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-10
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-11
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-12
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-13
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-14
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-15
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-16
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-17
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-18
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-19
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-20
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-21
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-22
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-23
 • Nguoi dan Sai Gon don tran mua dau mua trong... so hai-Hinh-24
Vũ Sơn