Nguồn gốc dàn xe sang vừa thu giữ của cựu Chủ tịch TP Hạ Long?

Trong số 4 xe sang thu giữ tại nhà cựu Chủ tịch Hạ Long Phạm Hồng Hà có đến 3 chiếc xe do người khác sở hữu. Trường hợp nào được trả lại?

 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-2
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-3
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-4
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-5
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-6
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-7
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-8
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-9
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-10
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-11
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-12
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-13
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-14
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-15
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-16
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-17
 • Nguon goc dan xe sang vua thu giu cua cuu Chu tich TP Ha Long?-Hinh-18
Hải Ninh