Nhà thờ lớn Hà Nội sơn sửa, không tổ chức Giáng sinh năm 2021

Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ.

  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-2
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-3
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-4
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-5
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-6
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-7
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-8
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-9
  • Nha tho lon Ha Noi son sua, khong to chuc Giang sinh nam 2021-Hinh-10
Theo Minh Ánh/Lao động