Nhiệm vụ chi tiết các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Theo Linh Anh- Trường Phong/Tiền Phong -

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiem vu chi tiet cac Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi