Những phát ngôn "nói 1 đằng làm 1 nẻo" của GĐ Cty Việt Á

Từng phát ngôn “sao phải tăng giá lên cắt cổ dân mình” nhưng thực tế “ông trùm” kit test COVID-19 Phan Quốc Việt đã dùng nhiều thủ đoạn nâng khống giá sản phẩm.

 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
 • Nhung phat ngon
Tâm Đức