Nữ doanh nhân khiến 5 giám đốc Sở Y tế, Giáo dục xộ khám là ai?

Trong 4 vụ án khiến 5 giám đốc Sở Y tế, giáo dục xộ khám đều có tên của Hoàng Thị Thuý Nga – nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-2
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-3
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-4
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-5
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-6
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-7
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-8
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-9
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-10
 • Nu doanh nhan khien 5 giam doc So Y te, Giao duc xo kham la ai?-Hinh-11
Tâm Đức