Pháp đình Việt Nam: Ngoài Dung Hà, còn bà trùm khét tiếng nào?

(Kiến Thức) - Nhắc đến các nữ tội phạm khét tiếng ở nước ta, người ta thường nhớ đến những cái tên Hoài “Giám”, Dung Hà, Dung “bồ”… khiến cho nhiều người phải khiếp sợ.

 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-2
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-3
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-4
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-5
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-6
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-7
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-8
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-9
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-10
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-11
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-12
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-13
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-14
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-15
 • Phap dinh Viet Nam: Ngoai Dung Ha, con ba trum khet tieng nao?-Hinh-16
Gia Đạt