Phát ngôn “nóng”: “Sửa đổi Luật Đất đai phải đảm bảo không mất thêm cán bộ”

Google News

Nhiều đại biểu Quốc hội đã có những phát biểu gây nóng khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 14/11.

 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-2
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-3
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-4
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-5
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-6
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-7
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-8
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-9
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-10
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-11
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-12
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-13
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-14
 • Phat ngon “nong”: “Sua doi Luat Dat dai phai dam bao khong mat them can bo”-Hinh-15
Hải Ninh