Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: Từ lùm xùm xe biển xanh đến kỷ luật… cảnh cáo

Trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo, ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng dính lùm xùm xe biển xanh.

  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-2
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-3
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-4
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-5
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-6
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-7
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-8
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-9
  • Pho Bi thu Tinh uy Ninh Binh: Tu lum xum xe bien xanh den ky luat… canh cao-Hinh-10
Tâm Đức