Phục dựng lễ đổi gác của lính canh thời Nguyễn tại Hoàng thành Huế

Google News

Du khách có thể hiểu thêm về công việc của lính canh triều Nguyễn qua nghi lễ đổi gác, được tái hiện vào lúc 8h30 hàng ngày tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-2
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-3
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-4
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-5
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-6
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-7
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-8
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-9
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-10
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-11
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-12
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-13
 • Phuc dung le doi gac cua linh canh thoi Nguyen tai Hoang thanh Hue-Hinh-14
Bình Minh