Quan hệ ngoài vợ ngoài chồng... loạt cán bộ trả giá đắt

Google News

Mới đây, 2 "phó chánh" ở Hậu Giang vào nhà nghỉ vừa bị kỷ luật vì quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng. Trước đây, nhiều vụ tương tự đã bị xử lý nghiêm, tuy nhiên, một bộ phận nhỏ cán bộ vẫn vi phạm.

 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-2
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-3
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-4
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-5
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-6
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-7
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-8
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-9
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-10
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-11
 • Quan he ngoai vo ngoai chong... loat can bo tra gia dat-Hinh-12
Gia Đạt