Quan lộ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Google News

Sau 2 năm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ông Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt giam do có sai phạm liên quan đại án Việt Á.

 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-2
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-3
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-4
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-5
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-6
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-7
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-8
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-9
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-10
 • Quan lo cua nguyen Bi thu Tinh uy Hai Duong Pham Xuan Thang-Hinh-11
Tâm Đức