Quảng Nam: Cầu trăm tỷ không thể thông xe vì... thiếu đường dẫn

Google News

Cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn nối phường Cẩm Nam với trung tâm TP. Hội An dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023, hiện vẫn chưa thể thông xe vì không có đường dẫn.

 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-2
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-3
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-4
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-5
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-6
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-7
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-8
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-9
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-10
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-11
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-12
 • Quang Nam: Cau tram ty khong the thong xe vi... thieu duong dan-Hinh-13
Bình Minh