Quảng Ninh: Sau khánh thành, dự án cầu Tình Yêu vẫn ngổn ngang, mất ATGT

Google News

Đưa vào sử dụng gần 4 tháng, nhưng dự án cầu Tình Yêu vẫn ngổn ngang, nhiều vị trí vẫn đang thi công không bảo đảm ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-2
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-3
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-4
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-5
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-6
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-7
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-8
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-9
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-10
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-11
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-12
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-13
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-14
 • Quang Ninh: Sau khanh thanh, du an cau Tinh Yeu van ngon ngang, mat ATGT-Hinh-15
Thiên Tuấn